bimber

Strona Główna 
Forum
News
Teoria
 Bezpieczeństwo
 Etanol
 Fermentacja
 Destylacja
 Rektyfikacja
Aparatura
Budowa
Produkcja
Galeria
FAQ Czarnej Oliwki
Linki
Download

vsop
bimber_hobby
wendliny_domowe
przerwa
ETANOL

Czyli z czym mamy do czynienia

etanol


Zasięgając informacji w encyklopedii online Wikipedia otrzymujemy:

"Alkohol etylowy lub etanol - związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze chemicznym C2H5OH i strukturalnym

Etanol wzór strukturalny

 • Właściwości
  W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, palna ciecz o charakterystycznej woni i piekącym smaku.
  - temperatura topnienia -114,2 °C
  - temperatura wrzenia 78,3 °C
  - gęstość 0,7893 g/cm3 (dotyczy etanolu absolutnego)
  Miesza się z wodą w dowolnym stosunku i jako taki jest stosowany jako średniopolarny rozpuszczalnik organiczny. Mieszanina 95.6% etanolu z wodą jest popularnie nazywana spirytusem. Jest to mieszanina azeotropowa i dlatego nie można uzyskać przez destylację etanolu 100%. Etanol 100% jest nazywany alkoholem absolutnym, a jego otrzymanie wymaga jego ekstrakcji ze spirytusu przy pomocy eteru dietylowego lub benzenu i ponownej destylacji.
 • Otrzymywanie i zastosowanie
  Etanol do celów spożywczych otrzymuje się w wyniku fermentacji cukrowej. Źródłem cukrów są zwykle zboża (pszenica, kukurydza, jęczmień) oraz ziemniaki i agawa. Etanol spożywczy jest podstawowym składnikiem wszystkich napojów alkoholowych. Etanol do celów przemysłowych jest też często produkowany poprzez bezpośrednią syntezę z tzw. gazu syntezowego (mieszanina CO, H2 i H2O), która jest tańsza od fermentacji i prowadzi do czystszego chemicznie etanolu, jednak w wielu krajach świata użycie etanolu syntetycznego do celów spożywczych jest zabronione. Jest to podyktowane nie tyle względami zdrowotnymi ile chęcią utrzymania tradycyjnego przemysłu spirytusowego i związanych z nim miejscami pracy. Etanol jest bardzo tanim w produkcji surowcem i jest jednocześnie stosunkowo niegroźny dla środowiska, dlatego jest dość powszechnie wykorzystywany jako rozpuszczalnik w przemyśle chemicznym. (...)
 • Działanie na organizm człowieka
  Alkohol etylowy należy do związków chemicznych, które bardzo szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego - już w ciągu 5-10 minut po spożyciu można go wykryć we krwi. W ciągu 15 minut wchłonięciu ulega 50% spożytej dawki. Po pewnym czasie stabilizacji stężenia alkoholu etylowego w tkankach, rozpoczyna się proces jego eliminacji. Jest to w 90% eliminacja enzymatyczna, a w 10% usuwanie w postaci niezmienionej z moczem i powietrzem wydechowym. Metabolizowanie alkoholu etylowego przebiega w komórce wątrobowej (hepatocycie) przy udziale enzymów: MEOS, dehydrogenaza alkoholowa i katalaza. Alkohol etylowy jest trucizną, wypicie w krótkim czasie już 150-250 g czystego alkoholu etylowego może okazać się śmiertelne, choć nie są to zbyt częste przypadki i zwykle są one uwarunkowane innymi czynnikami takimi jak np. choroby układu krwionośnego. (...)
  Etanol jest substancją o słabym potencjale uzależniającym. Sporadyczne spożywanie etanolu zwykle nie powoduje uzależnienia, jednak systematyczne jego spożywanie - nawet w niewielkich ilościach - prowadzi często do pełnego, fizycznego uzależnienia. Nagłe odstawienie lub zmniejszenie spożywania alkoholu powoduje wystąpienie objawów zespołu abstynencyjnego, a u ok. 5% alkoholików - majaczenia alkoholowego. Zespół uzależniania od alkoholu (etylowego) bywa nazywany także alkoholizmem.(...)"

up Góra

A teraz słowo o naszym bohaterze, rówież z Wikipedii:

"Bimber - napój alkoholowy produkowany w warunkach domowych. Otrzymywany przez destylację zacieru z domowej fermentacji. Bimber znacznie gorszej jakości i z większymi stratami można otrzymać również przez wymrażanie zacieru. Metoda ta jest rzadko stosowana. Zależnie od surowców i sposobu oczyszczania bimber różni się zapachem i smakiem. Najczęściej otrzymywany z najtańszych produktów (ziemniaki, cukierki, cukier, zboże) bez dodatkowej rektyfikacji posiada barwę brunatną i ma ostry, nieprzyjemny zapach, ale oczyszczony występujący w mieszankach (np: w ajerkoniaku) daje wrażenie smaku zwykłego spirytusu Często uszlachetniany dodatkiem soków owocowych lub leżakowaniem.

Klasyczny bimber jest technicznie biorąc mocno zanieczyszczonym spirytusem o niskiej jakości, zawierającym od 60 do 96% alkoholu etylowego. Ze względu na brak możliwości dokładnej kontroli przebiegu procesu fermentacji w warunkach domowych i prymitywnych zazwyczaj warunków oczyszczania bimber, nawet pozornie smaczny i bezwonny zawiera zazwyczaj spory udział fuzli, czyli rozgałęzionych alkoholi alifatycznych, które posiadają własności rakotwórcze i są znacznie dłużej metabolizowane przez organizm niż alkohol etylowy. Fuzli nie można się łatwo pozbyć przez prostą destylację."


I słowo komentarza na temat rakotwórczych zanieczyszczeń. W latach, bodajże 70-80 tych produkowana były przemysłowo wódki o nazwie "Bałtycka", i "Vistula". To co prezentowały sobą te produkty pozostawiało wiele, wiele do życzenia. Powiedzenie, że Vistula zboże wymłóci, chłopa przewróci, czy ścina z nóg (jak kombajn o tej samej nazwie), nie wzięły się bezpodstawnie. Rezygnuję z bycia konsumentem takiej przemysłowej dobroci, wybieram swoje... Chyba każdy konsument bimbru, który miał okazję trochę przedobrzyć z jego ilością pozytywnie wypowiadał się co do wielkości kaca (ładniej zabrzmi - "zespołu dnia wczorajszego"), którego musiał znosić następnego dnia.


up Góra

W uzupełnieniu danych Wikipedii...

Wzór chemiczny - C2H6O
Numer ONZ - 1170
Numer EWG - 603002005

DANE FIZYKOCHEMICZNE

Gęstość w temp. 25 stopni Celsjusza wynosi - 0.7849 g/cm ^3
Lepkość w temp. 25 stopni Celsjusza wynosi - 1.083 cP
Napięcie powierzchniowe w temp. 25 stopni Celsjusza wynosi - ***** dyn/cm
Przewodnictwo cieplne w temp. 25 stopni Celsjusza wynosi - *** mW/mC
Prężność pary nasyconej w funkcji temperatury:

 • lg(p) = A - B / (C+t) p[mmHg] t[C]
 • A: 8.04389
 • B:1552.601
 • C:222.419

Współczynnik załamania światła w temp. 20 stopni Celsjusza - 1.36143
Moment dipolowy 1.66 Debaye
Temperatura topnienia -114.49 stopni Celsjusza
Temperatura wrzenia 78.29 stopni Celsjusza

Ciepło parowania w temp. 25 stopni Celsjusza wynosi - 219.50 cal/g
Ciepło własciwe w temp. 25 stopni Celsjusza wynosi - 0.5828 cal/g * C
Ciepło topnienia 26.05 cal/g
Ciepło spalania -7091.1 cal/g
Parametry krytyczne:

 • temperatura - 240.7 stopni Celsjusza
 • ciśnienie - 60.8 atm
 • objętość - 167.0 cm ^3/mol

DANE POŻAROWO WYBUCHOWE

Granice wybuchowości

 • dolna - 3.1 % obj
 • górna - 20.0 % obj
Klasa wybuchowości - IIA
Temperatury:
 • zapłonu : 12 stopni Celsjusza
 • samozapłonu : 425 stopni Celsjusza
Klasa niebezpieczeństwa pożarowego - 1
Klasa temperaturowa - 2

DANE TOKSYCZNE

NDS - 1000 mg/m^3
NDSCh - 3000 mg/m^3
Próg wyczuwalności węchowej - 2 mg/m^3.

up Góra


Dzisiaj