bimber

Strona Główna 
Forum
News
Teoria
 Etanol
 Fermentacja
 Destylacja
 Rektyfikacja
Aparatura
Budowa
Produkcja
Galeria
FAQ Czarnej Oliwki
Linki
Download

vsop
bimber_hobby
wendliny_domowe
przerwa
BEZPIECZEŃSTWO

Podstawowe zasady bezpieczeństwa (by T.Ackland):

  • Nigdy nie przeprowadzaj destylacji w zamkniętym pomieszczeniu. Staraj się zawsze utrzymać przewiew świeżego powietrza (poprzez otwarte okno lub drzwi)
  • Jeżeli twoja aparatura ma przecieki (cieczy lub pary), napraw ją koniecznie przed przystąpieniem do pracy
  • Trzymaj z daleka wszelkie źródła ognia
  • Przed pierwszą destylacją sprawdź aparaturę za pomocą samej wody
  • Bądź trzeźwy, destylacja to nie czas na popełnianie pomyłek pod wpływem alkoholu
  • Regularnie sprawdzaj aparaturę pod względem poprawności pracy (przepływ wody chłodzącej, przecieki, prawidłowe temperatury)
  • Kontroluj czy kolumna (chłodnica) ma bezpośrednie połączenie z atmosferą, nie blokuj i nie zakrywaj dostępu powietrza do chłodnicy.

Uważaj na...

  • Toksyczność etanolu: zbyt duża konsumpcja może być przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Spożywanie wpływa również zasadniczo negatywnie na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Stąd kierowanie w/w pojazdów pod wpływem alkoholu jest zabronione prawem.
  • Ogień: ciecz którą produkujesz jest ekstremalnie łatwopalna. Uważaj ze źródłami ognia, szczególnie kiedy używasz palników gazowych.
  • Metanol: z uwagi na fakt, iż metanol wrze w niższej temperaturze do etanolu, najskuteczniejszym sposobem na pobycie się go jest odrzucanie pierwszych 50 ml destylatu, przy założeniu destylacji 20 l zacieru. Ilość ta dotyczy kolumny rektyfikacyjnej, w przypadku garnka należy odrzut nieznacznie zwiększyć.


Dzisiaj